Skip to main content

Rollen som medicinsk ekspert i almen praksis er udfordret

Yngre læger oplever en ubalance mellem forventninger og virkelighed i den kliniske praksis. Der er behov for, at vi reviderer vores tilgang.

Foto: Claus Bech
Foto: Claus Bech

Yousef Barakij, KBU-læge, andet forløb hos Lægerne i Skævinge

26. jun. 2023
3 min.

Som nyuddannet læge i almen praksis er overgangen fra studiet til den kliniske praksis både spændende og udfordrende. Vi forventes at være medicinske eksperter, men samtidig møder vi patienter, der ser os som serviceorganer, der skal imødekomme deres specifikke ønsker og krav. Denne ubalance mellem forventninger og virkelighed skaber udfordringer for os som yngre læger, og der er behov for at revidere vores tilgang til denne problemstilling.

Efter mange års uddannelse og træning er vi blevet udstyret med en solid teoretisk og praktisk baggrund. Vi har lært at diagnosticere og behandle, men det betyder ikke, at vi er specialister fra dag ét. Som nyuddannede læger står vi over for en stejl læringskurve, hvor vi skal omsætte vores viden til den komplekse virkelighed i praksis.

Samtidig har patienternes forventninger ændret sig. Information er bredt tilgængelig på internettet, og patienterne kommer ofte ind i praksis med forudindtagede idéer om deres symptomer, diagnoser og behandlinger. De kan have en forventning om at få bestemte blodprøver, medicin eller henvisninger. Nogle gange kan disse ønsker være velbegrundede og baseret på valid information, men ofte er de også præget af misforståelser eller forkerte oplysninger.

Som yngre læger står vi over for en udfordring i at håndtere disse forventninger på en måde, der er både hensigtsmæssig for patienten og i overensstemmelse med vores faglige vurdering. Først og fremmest er det afgørende at lytte aktivt til patienterne og skabe en åben dialog. Vi skal forstå deres bekymringer og behov og samtidig klart og tydeligt kommunikere vores faglige vurderinger.

En vigtig del af vores rolle som læger er at uddanne og oplyse patienterne. Vi skal være i stand til at forklare vores beslutninger og begrunde vores handlinger baseret på evidensbaseret medicin. Ved at inddrage patienterne i beslutningsprocessen og give dem den nødvendige information kan vi hjælpe dem med at forstå, hvorfor bestemte test eller behandlinger måske ikke er nødvendige eller hensigtsmæssige.

Det er også vigtigt at opretholde en professionel holdning og værne om vores ekspertise. Som læger har vi en forpligtelse til at udøve evidensbaseret medicin og følge de retningslinjer, der er fastlagt af autoriteter inden for vores fagområde. Selvom det kan være fristende at imødekomme enhver anmodning for at tilfredsstille patienterne, skal vi være parate til at stå ved vores faglige vurdering og sige nej, når det er nødvendigt.

Klinikejerne har også et ansvar for at støtte og vejlede os som KBU-læger i denne udfordrende overgangsperiode. Ved at tilbyde et støttende og vejledende miljø kan klinikejerne bidrage til vores faglige og personlige udvikling. Supervision og feedback er afgørende for at opbygge vores selvtillid og styrke vores evne til at træffe beslutninger.

Det er også vigtigt at diskutere, om der er behov for en fokuseret indsats for at oplyse og uddanne patienterne om sundhed og sygdom. Ved at styrke den generelle sundhedsoplysning og fremme en forståelse for, hvad der er rimelige forventninger til læger i almen praksis, kan vi mindske den ubalance, der eksisterer mellem patienternes ønsker og vores faglige vurdering.

At være nyuddannet læge i almen praksis er en udfordrende rejse, der kræver balance mellem at imødekomme patienternes behov og bevare sin ekspertise som medicinsk fagperson. Ved at skabe en åben dialog med patienterne, uddanne og oplyse dem samt opretholde vores professionelle integritet kan vi navigere i denne udfordrende situation. Klinikejerne bør også spille en aktiv rolle i at støtte og vejlede os som yngre læger for at forbedre uddannelsen og støtten til nyuddannede læger i almen praksis. Med en kollektiv indsats kan vi opnå en bedre balance mellem forventninger og ekspertise og levere den bedste pleje til vores patienter.