Skip to main content
Mindeord

Agnete Karle

Anne Kill Berthelsen og Anna Rosted

9.7.1937-14.1.2024

Agnete Karle voksede op sammen med to søskende i en lægefamilie. Far var adm. overlæge på Bispebjerg Hospitals Røntgenafdeling, hvor hun selv blev overlæge i 1982.

Agnete Karle påbegyndte medicinstudiet ved Københavns Universitet i 1955, og opnåede lægevidenskabelig embedseksamen i 1963. Påbegyndte speciallægeuddannelse i diagnostisk radiologi på Rigshospitalet i 1967.

Agnete Karle opnåede speciallægeanerkendelse i 1973 med subspeciale i neuroradiologi, efterfulgt af ansættelser ved kardiovaskulært- og neuroradiologisk afsnit på Rigshospitalet, samt ved røntgenafdelingerne KAS Glostrup og Hvidovre Hospital.

Fra oktober 1982 til pensionering i 2003 var Agnete Karle overlæge ved Røntgenafdelingen på Bispebjerg Hospital med særlige funktioner indenfor neuro-, vaskulær-(interventionsradiologi) og ortopædisk radiologi.

Agnete Karle har også fungeret som overlæge i Torshavn, Færøerne (1975) og i Nuuk, Grønland (1986).

Hun var Klinisk lektor i diagnostisk radiologi ved Københavns Universitet og uddannelsesansvarlig overlæge ved røntgenafdelingen, Bispebjerg hospital.

Det var overlæge Karles store passion og interesse at undervise og dygtiggøre os yngre læger indenfor neuro- og muskuloskeletal radiologi.

Overlæge Karle var en markant personlighed med bestemte meninger.

Det var en selvfølge at man kunne alle håndrådsknogler samt alle huller i calvariet, når man mødte som ung kursist. Der var en selvfølge, at man hver dag mødte til tiden og altid var velforberedt til konferencer. Var det på plads, og man viste interesse og engagement var man inde i varmen, ellers var det ikke altid let.

Vi vil huske dagene på BBH, hvor vi om morgenen blev mødt med den velkendte trippen og hæse latter med glæde.

Agnete Karle stoppede som overlæge for 20 år siden. Har siden da viet sit liv til kunst og litteratur, familien og livet på Skagen.

Agnete Karle efterlader sig sin mand gennem mere end 60 år, pensioneret overlæge, dr. med Hans Karle, to børn, Jesper og Birgitte og sine 2 elskede børnebørn, Christiane og Jens Ulrik.

Æret være Agnete Karles minde.

Kolleganyt