Skip to main content
Forskning

Christoph Beier

Bevilling

Klinisk professor Christoph Beier fra Forskningsenheden på Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut på Syddansk Universitet modtager bevillingen Ascending Investigator på 5.880.000 kr. fra Lundbeckfonden. Bevillingen skal bruges til at forske i behandlingsmuligheder for patienter med status epilepticus.

Kilde: Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus

Kolleganyt