Skip to main content
Udnævnelse

Henrik Ullum

Ridderkorset af Dannebrogsordenen

Henrik Ullum modtag mandag d. 27. nov. ridderkorset af Dannebrogsordenen for særlig indsats i forbindelse med COVID-19. Henrik Ullum overtog posten som adm. direktør for Statens Serum Institut 1. december 2020. Forinden fungerede han som overlæge og professor ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet. Her var han dels ansvarlig for det tilhørende virologiske laboratorium, dels for opbygning af Region Hovedstadens Biobank og Det Danske Bloddonorstudie. Henrik Ullum var formand for De Lægevidenskabelige Selskaber i perioden 2015-2020.

Kolleganyt