Skip to main content
Pris

Karen Andersen-Ranberg

Pris

Klinisk professor Karen Andersen-Ranberg fra forskningsenheden på Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Klinisk Institut, Syddansk Universitet modtager dette års Generalkonsul Ernst Carlsens Ærespris. Hun modtger prisen for sit arbejde med at forebygge akutte indlæggelser af ældre medicinske patienter.

Kilde: Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Kolleganyt