Skip to main content
Mindeord

Ole Sjö

Læseklubben: Lisbeth Serup, Eva Ottovay, Danuta Marushak, Sven Sparholt, Claus Nissen, Karsten Ring, Rud Andersen og Steen Hagen Petersen. 

23.1.1940 - 17.9.2023

Ole sov stille ind søndag den 17. september 2023, omgivet af familien.

Ole blev cand.med. fra Københavns Universitet i 1969 og speciallæge i oftalmologi i 1982. Inden Ole valgte oftalmologien, havde han en næsten færdiggjort uddannelse i neurologi, hvor grundlaget for hans store viden og kunnen indenfor elektrofysiologien blev lagt. Denne viden gavnede patienterne såvel i Oles øjenlægepraksis som på Center for Handicappede i Vangede, samt de mange kolleger som søgte hans hjælp indenfor dette område og også indenfor funktionel brug af Botox i øjenregionen; en behandling som Ole indførte som den første i Danmark.

Ole brugte også tid på andre aktiviteter, såsom en uddannelse i tropemedicin, vagtlægekørsel og lægeforeningsarbejde.

I 1981 var Ole initiativtager til dannelsen af vores dejlige læseklub og var sidenhen bærende element og nestor, som sammen med hustruen, Tove, altid var parat til at arrangere næste læseklubsmøde og gerne tilbyde at lægge hus til dette. Undertiden blev vi også underholdt af Oles færdigheder på kornet.

Fra 1984 til 2015 drev Ole en stor og velfungerende øjenlægepraksis i Brønshøj, hvor Tove tog sig godt af den tilhørende kontaktlinse- og optikerafdeling. Det var en stor glæde for Ole, at sønnen, Nicolai, gik i hans fodspor som praktiserende øjenlæge. Ole sluttede sin karriere af med at være overlæge på halv tid på øjenafdelingen på sygehuset i Lillehammer i Norge i perioden 2016 til 2020. Oles karriere var præget af hans store viden og smittende engagement, til stor glæde for mange, inklusive vores Læseklub.

Oles få pensionist-år blev brugt med uændret engagement og virkelyst, som dog desværre blev begrænset af den ubønhørlige lungefibrose, som Ole bar med livsmod, kampvilje og værdighed og med kærlig støtte og omsorg fra Tove og børnene, frem til han til sidst måtte opgive kampen.

Vi er meget taknemmelige for at have haft Ole som vores ven og kollega. Savnet af Ole bliver stort.

Vi vil bære alle de gode minder om ham videre med os i livet.

Vores dybeste medfølelse og kærlige tanker går til Tove, Nina, Maria, Michaela og Nicolai

Kolleganyt