Skip to main content

Innovation bliver fast fag på medicinstudiet

Fremtidens læger får innovation ind med modermælken. Fra efteråret 2024 bliver innovation nemlig et nyt obligatorisk fag på medicinuddannelsen i København.

Foto: Colourbox

Line Felholt, kontaktlinef@gmail.com

8. aug. 2023
4 min.

Alle ved, at de læger, der kommer ud fra medicinstudiet, kommer til at skulle nå en frygtelig masse. Det skal de primært, fordi sundhedsvæsenet er presset. Men netop derfor vil de komme til at undre sig over ting i deres hverdag, der kan gøres smartere.

Når den tanke melder sig, kan den sætte sig som en irritation. Eller som en innovationslyst. I denne og i forrige udgave af Ugeskrift for Læger fortæller tre læger, hvordan de har forfulgt deres trang til at udvikle og om deres udfordringer som opfindere af nye løsninger og teknologier – om besværet med at finde finansiering og støtte til udbredelse – men også om glæden ved at innovere til fordel for patienterne.

Det er denne glæde, som medicinuddannelsen på Københavns Universitet (KU) gerne vil »nurse«. Ved, som noget helt nyt, at gøre innovation til et fast, obligatorisk fag.

»Vi mener, at innovation skal ind med modermælken«, lyder det fra prodekan for innovation og samfundsrelationer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, Trine Winterø, der i flere år har arbejdet på at få innovationen ind på fakultetets uddannelser.

»Sundhedsvæsenet er potentielt modtagerapparat for en masse nye løsninger. Men hvis de sundhedsprofessionelle ikke selv er parate til det, kommer det ikke til at ske. Læger har et medansvar for at reformere sundhedssektoren. Det er det, vi gør noget ved«, lyder det fra prodekanen.

Oplagt at modernisere

Konkret bliver der tale om et obligatorisk fag på femte semester. Faget svarer til 2,5 ECTS-point, som ikke er »voldsomt meget«, erkender Trine Winterø, men en »rigtigt god start«. De første medicinstuderende, der får glæde af innovation som fast fag, optages i efteråret 2024, og dermed bliver de første læger, der har haft innovationsfaget, færdige i 2030.

Når faget introduceres nu, skyldes det, at KU fra 2024 tilbyder en ny lægeuddannelse i samarbejde med Region Sjælland. Det giver nye muligheder, fortæller Trine Winterø:

»Vi synes, at oprettelsen af uddannelsen i Region Sjælland er en oplagt mulighed for at modernisere lægeuddannelsen«.

Så lige nu er man i fuld gang med at lave målbeskrivelser, kursusbeskrivelser og også indhold til ekskursioner.

Alle skal ikke opfinde

Faget skal klæde nye læger på med kompetencer og værktøjer, så de får nemmere ved selv at kaste sig ud i teknologiudvikling, kommercialisering, entreprenørskab og startups.

»Alt det får de nu mulighed for at prøve af i et ,safe space’, mens de er under uddannelse«, siger Trine Winterø, men understreger også, at det ikke er meningen med faget, at alle læger fremover skal udvikle medicinsk udstyr, nye lægemidler eller være direktører i deres egen virksomhed.

»For så får vi et andet problem i sundhedssektoren«, siger hun.

Hun forestiller sig, at faget innovation vil hjælpe flere ud over stepperne, hvis de får en god idé. Og også at læger, der har beskæftiget sig med innovation i deres uddannelse, bliver bedre til at »massere« ny sundhedsinnovation »ind i klinikken«.

»Så det ikke bare handler om den læge, der opfinder noget nyt, men lige så meget om de læger på den afdeling, som skal tage den nye teknologi ind og bruge den. Det er enormt vigtigt, at de ikke ser det nye som en trussel, men som en løsning«, siger Trine Winterø.

Ikke nok at publicere

Når det er sagt, er meningen med faget innovation, at det også skal give fremtidige læger redskaber og et mindset, når de møder noget i klinikken, der ikke fungerer. Så det bliver naturligt for dem at tænke: »Hvad kan jeg selv gøre ved det?«

»I stedet for at andre må fikse det«, som siger Trine Winterø udtrykker det.

I den forbindelse har hun også en lille opsang. For læger er dygtige forskere og også dygtige til at publicere. Men det er ikke nok, mener hun.

»Du kan lave alle de publikationer, du vil, men hvis der ikke er nogen, der samler den nye viden op, så sker der ikke noget. Der er nogle, der skal kunne se nytten af det, omsætte det til et produkt eller en løsning og inkorporere det i hverdagen. Det er også vores grundbesked med at indføre faget: Det er ikke nok at publicere. Der er også nogle, der skal udvikle og implementere de nye løsninger«, siger hun.

Hun er heller ikke bange for at mene, at læger skal være med til at løse sundhedsvæsenets udfordringer. Som prodekan for en bred vifte af sundhedsfaglige fag mener hun faktisk, at alle fag skal være med til at løse udfordringer i deres egen branche.

»Det er vigtigt, at studerende fra alle fag kommer ud af universitetet med kompetencer, som gør, at vi i fremtiden kan samarbejde meget mere om at finde løsninger«, siger Trine Winterø.