Skip to main content

Medicinsk behandling af nonalkoholisk fedtlever

Nonalkoholisk fedtlever estimeres at vedrøre 25% af os alle. Svær overvægt og metabolisk dysregulering er hyppige årsager. Et nyt studie har undersøgt effekten af et lægemiddel, resmetirom, der specifikt aktiverer leverens thyroideahormonreceptor.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

14. nov. 2023
2 min.

Leveren er underlagt metabolisk regulering via thyroideahormoner. En særlig receptor i leveren, THR-β, repræsenterer et muligt mål for behandling af fedtleverens tilsyneladende hypotyroide tilstand. Et fase 3-studie har undersøgt effekten af behandling med en agonist for netop denne receptor over et år.

Professor, overlæge, Aleksander Krag, Center for Leverforskning, Odense Universitetshospital, kommenterer: »Interessant og vigtigt studie. Dette er den foreløbige kulmination på mere end ti års jagt efter et lægemiddel til patienter med fedtleverbetændelse og arvæv i leveren, tidligere kendt som NAFLD og NASH, men som nu med den nye nomenklatur hedder MASLD og MASH: metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease/steatohepatitis. Adskillige lægemidler, som i prækliniske modeller har vist lovende resultater, er blevet testet. Men stort set alle er fejlet i fase 2- eller fase 3-studier, og der er fortsat ingen godkendte lægemidler til MASH. Dette er et af fire fase 3-studier, hvor resmetirom undersøges til behandling af MASH. Det primære endepunkt var forekomst af bivirkninger. Der blev ikke observeret øget forekomst af bivirkninger eller bivirkninger, som førte til ophør med behandlingen. Sikkerhed og tolerabilitet er helt afgørende, da det forventes, at patienterne skal behandles langvarigt, og behandlingen skal starte relativt tidligt, før der er symptomer. FDA og EMA vægter bivirkninger tungt. Det er værd at bemærke, at for obeticholsyre, som mødte begge sine primære endepunkter i et stort fase 3-studie på MASH, blev markedsføringsansøgningen afvist af FDA på grund af relativt sjældne bivirkninger. Studiet havde også en række sekundære endepunkter, og man observerede en dosisafhængig, positiv effekt på LDL-kolesterol, ApoB, triglycerider samt reduktion i steatose og leverstivhed. Samlet set er dette godt nyt for fagområdet, og meget tyder på, at resmetirom kan blive det første, sikre og effektive lægemiddel til behandling af MASH. Man forventer en udmelding fra FDA i foråret 2024. Processen for godkendelse i Europa er endnu ikke offentligt tilgængelig, men må forventes at følge«.

Interessekonflikter AK er i  advisory boards for Norgine, Siemens, Resalis Therapeutics, Boehringer Ingelheim og Novo Nordisk. Research support: Norgine, Siemens, Nordic Bioscience, Astra og Echosense.