Skip to main content

Semaglutid nedsætter risiko for hjerte-kar-sygdom hos overvægtige med kendt hjerte-kar-sygdom uden diabetes

Et nyt studie har undersøgt effekten af semaglutid på risiko for hjerte-kar-sygdom hos overvægtige med hjerte-kar-sygdom uden diabetes.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

8. feb. 2024
2 min.

Behandling med GLP-1-receptoragonisten semaglutid er veldokumenteret ved diabetes og ved overvægt. Men effekten af semaglutid på risiko for hjerte-kar-sygdom hos overvægtige uden samtidig diabetes er ikke belyst. Et nyt klinisk studie med 17.604 patienter har testet en hypotese om, at behandling med semaglutid sænker risikoen for hjerte-kar-sygdom.

Overlæge Ole P. Kristiansen, Hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, kommenterer: »Der er tale om et prospektivt, randomiseret studie af semaglutid i vægtreducerende dosering over for placebo. Deltagerne havde BMI ³ 27 kg/m2 og kendt hjerte-kar-sygdom; myokardieinfarkt (67,6%), apopleksi (17,8 %), perifer aterosklerose (4,4%) eller kombinationer af disse (10,2%). De fik behandling i 34,2±13,7 måneder og blev fulgt i 39,8±9,4 måneder. Det primære endepunkt: Kombinationen af nonfatal myokardieinfarkt, nonfatal apopleksi og kardiovaskulær død var signifikant reduceret i semaglutidgruppen (6,5% vs. 8,0%; hazard ratio (HR) = 0,80 (0,72-0,90); p (superiority) < 0,001). Der var ikke signifikant reduktion i kardiovaskulær død (2,5% vs. 3,0%; HR = 0,85 (0,72-1,01); p 0,07). Total død i semaglutidgruppen var 4,3% vs. 5,2% for placebo (HR = 0,81 (0,71-0,93)). Signifikansniveau ikke anført grundet den a priori planlagte trinvise statistiske analyse i studiet. Der var et signifikant vægttab (9,4%) og flere tilfælde af gastrointestinale gener i semaglutidgruppen. Ophør af behandling som følge af bivirkninger var højere i semaglutidgruppen: 16,6% vs. 8,2%. Studiet er det første, der viser en væsentlig reduktion (20%) i et relevant kardiovaskulært endepunkt ved en medicinsk vægtreducerende behandling af overvægtige, velbehandlede patienter med hjerte-kar-sygdom uden diabetes. Studiet belyser ikke, om semaglutid reducerer risikoen for hjerte-kar-sygdom hos overvægtige uden kendt hjerte-kar-sygdom og uden diabetes«.

Interessekonflikter ingen.